O nas: Marta Andrych

Dr nauk medycznych

Studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1997 r. W latach 2002-2008, po odbyciu stażu podyplomowego w Przychodni Stomatologicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, pracowała jako asystent w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wchodząc w skład zespołu zajmującego się leczeniem ortodontycznym dorosłych prowadziła  grupę badawczą Studenckiego Koła Naukowego oraz zajmowała się działalnością dydaktyczno-naukową. Od 202 r. wiedzę kliniczną i doświadczenie zawodowe pogłębiała praktyką w  prywatnych praktykach stomatologicznych. W roku 2007 obroniła pracę doktorską z dziedziny ortodoncji  pt. Ocena krótko i długoterminowa leczenia ortodontycznego aparatami stałymi i ruchomymi. Dr Marta Addrych z ogromną pasją i i zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy zawodowej, stale doskonaląc swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Swoją wiedzą dzieli się na konferencjach naukowych oraz w publikacjach na łamach czasopism specjalistycznych.

Udział w konferencjach, sympozjach, kursach i szkoleniach.

Wykład na temat „interdyscyplinarnego spojrzenia na współczesną stomatologię” wygłoszony na Targach Dentamed,

Udział w VIII Zjeążdzie Zespołów Stomatologicznych w Łodzi,

Udział w Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt. Leczenie narządu żucia w wieku rozwojowym Wrocław,

Udział w kursie ortodontycznym prowadzonym przez prof. dr. B.H.Garcia pt. Ortodoncja i Ortopedia na Milenium. Warszawa,

Udział w kursie ortodontycznym nt. System Linqualny. Monachium,

Udział w konferencji PTS pt. Postępy w diagnostyce i terapii stomatologicznej. Wrocław,

Udział w Jubileuszowym X Kongresie Stomatologów Polskich. Wrocław,

 

Udział w kursie ortodontycznym pt. Mity dotyczące dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Współczesna mechanika leczenia klasy II. Terapia klasy III prowadzonym przez prof. D. Segner i dr. D. Ibe. Warszawa,

Udział w kursie ortodontycznym pt. Nowoczesne zasady profilaktyki stomatologicznej prowadzonym przez dr. Sedelmeyera. Wrocław,

Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dentamed. Wrocław

Udział w kursie ortodontycznym pt. Leczenie pacjentów dorosłych, leczenie interdyscyplinarne prowadzonym przez prof. D. Segner i dr. D. Ibe. Warszawa

Udział w kursie ortodontycznym pt. Etap końcowy leczenia ortodontycznego prowadzonym przez dr P. Manzo i dr C. Luzi. Zakopane.