O nas: Grażyna Nałęcz - Socha

lek.stom. Specjalista II stopnia - protetyk

Studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1983 r. Bezpośrednio po zdobyciu dyplomu lekarskiego zatrudniona została w Przychodni Rejonowej w Jeleniej Górze -Cieplicach   Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Jeleniej Górze  gdzie pracowała  do roku 1992 . Pracę w Wojewódzkim  Szpitalu Zespolonym łączyła z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.  W roku  zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin specjalistyczny, uzyskując specjalizację  I stopnia z . W latach odbyła pod kierunkiem dr nauk medycznych  Maślankowej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym  Akademii Medycznej we Wrocławiu  specjalizację z protetyki stomatologicznej. W    zdała egzamin i obroniła pracę pt.  uzyskując specjalizacje II stopnia z protetyki. Od roku  prowadzi własny gabinet stomatologiczny.

Celem zapewnienia najwyższych standardów usług medycznych uczestniczy systematycznie w organizowanych w kraju i za granicą  kongresach , i sympozjach stomatologicznych oraz w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu stomatologii estetycznej, implantologii, chirurgii i przede wszystkim protetyki. W codziennej pracy stomatologa kładzie nacisk na zapewnienie swoim pacjentom pomocy stomatologicznej na najwyższym poziomie.

Udział w konferencjach, sympozjach, kursach i szkoleniach.

Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe Collegium Medicum U.J.  pt. Postępy stomatologii w ostatnim pięcioleciu. Kierownik Naukowy prof. dr. W. Majewski.

Kraków

Międzynarodowe Seminarium Quintessenz  pt. Adhezja i estetyka – cicha rewolucja w stomatologii

Kierownik naukowy prof . Dr Stanisław Suliborski

Popowo k. Warszawy

Międzynarodowe Seminarium Quintessenz pt. Implanty – idea, sztuka, praktyka.

Kierownik naukowy prof. Sylvan Feldman

Kielce

Festiwal Dstomatologii Estetycznej „Dentopolis”

Kielce

Kongres EDI-OSIS pt. Nowoczesne procedury kliniczne w implantologii stomatologicznej

Kierownik naukowy prof. dr hab. Andrzej Wótowicz

 

Nobel Biokare World Conference –

Las Vegas

Międzynarodowa Konferencja Quintessenz pt. Implanty

Kierownik naukowy prof. dr hab. Andrzej Wótowicz

Advanced Esthetisc Phost Hodontis Course

Lisbona

Konferencja pt. Osteorologia – procesy regeneracji i odbudowy kości i tkanek w implantologii, prodontologii i chirurgii stomatologicznej.

Kierownik naukowy : prof. dr  Leszek Kryst

Warszawa

Kurs medyczny Quintessenz pt. Standardy nowoczesnej stomatologii.

Kierownik naukowy prof.. dr hab. Stanisław Suliborski

Kielce

Kurs medyczny Quintessenz pt. Standardy nowoczesnej stomatologii.

Kierownik naukowy prof.. dr hab. Stanisław Suliborski

Kielce

UCLA/gIDE  Ucla  School of Dentistry 5 day adwvanced program inesthetic dentistry

Los Angelos

IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Kierownik naukowy prof. dr Andrzej Wótowicz, prof. Myron Nevins

Warszawa

Forum Implantologiczne pt. Kontrolowana estetyka i precyzja w implantoprotetyce „Team Work”

Kierownik naukowy prof. dr hab. Marzena Dominiak

Wrocław

Certyfikaty