Informacje dla Pacjenta

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w naszej przychodni stomatologicznej wprowadzone zostały dodatkowe zasady. 

Nie udzielamy świadczeń stomatologicznych osobom, u których wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka (temperatura ciała powyżej 37,3°C),
 • kaszel,
 • duszność.

Nie przyjmujemy Pacjentów, którzy w okresie ostatnich 10 dni:

 • mieli bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym)
 • mieli kontakt z osobą będącą na kwarantannie.

Zasady bezpieczeństwa stosowane w naszej przychodni:

 1. Prosimy umówić się na wizytę telefonicznie  lub e-mailowo. Wszystkie dane znajdziesz w zakładce: Umów wizytę
 2. Pod żadnym pozorem nie należy przychodzić do naszej przychodni w celu ustalenia terminu leczenia
 3. Podczas rozmowy  telefonicznej przeprowadzimy wywiad w celu ustalenia, czy nie masz objawów zakażenia koronawirusem SARSCoV-2: kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp. Poprosimy również o podanie informacji na temat Twoich ewentualnych kontaktów z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie z powodu Covid-19. Ponadto poprosimy o podanie danych osobowych, które zostaną zweryfikowane podczas wizyty na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Weź ze sobą wyłącznie konieczne przedmioty
 5. Prosimy Cię, abyś był punktualny, nie przychodź wcześniej i nie spóźniaj się, w poczekalni może przebywać tylko jeden Pacjent. W razie potrzeby poprosimy, żebyś poczekał na zewnątrz
 6. Nie przychodź na wizytę z osobą towarzyszącą – nie zostanie wpuszczona do środka. W przypadku nieletnich do kliniki zostanie wpuszczony jeden rodzic/prawny opiekun, ale tylko do strefy poczekalni.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i odpowiedzialności.